VLASTENSKÉ  HORY

 

Slova napsal   Václav Jaromír Picek (1812 - 1869)

Nápěv složil    Josef Leopold Zvonař (1824 - 1865)

 

 

Čechy krásné, Čechy mé!

Duše má se s touhou pne,

kde ty vaše hory jsou,

zasnoubené s oblohou.

 

S oblohou a s nebesy,

kde přemýšlí na plesy

seraf světlem oděný,

k slávě Páně stvořený.

 

Pán ten stvořil také vás,

slavné Čechy, vlasti krás,

serafa vám s nebe dal,

váš by nárok k zpěvu zval.

 

A ten národ pěje rád,

v žalmech však i touhu znát,

by ten anděl hájil Čech

do skonání světů všech.

 

Proto, krásné Čechy mé,

duše má se s touhou pne,

kde ty vaše hory jsou,

zasnoubené s oblohou.

 

 

      Zpět